RODINA MALUJE OBRAZ DO SVÉHO INTERIÉRU

Při návrhu kuchyně do domu v Traplicích jsme rodinným příslušníkům navrhli, aby sami namalovali plátno, jež by mělo sloužit jako stěna za kuchyňskou linku. Přestože se nikdo z rodiny výtvarné činnosti nevěnuje, nabídku k naší veliké radosti přijali.

Share Button